dimarts, 5 d’abril de 2011

Sabbra Cadabra

Darrerament estic sentint Garage Inc., eixe disc de versions que féu Metallica, tan impregnades del seu caràcter, tan de garatge, tan improvisat. I m’està assaltant el riff alegre de “Sabbra cadabra”, una cançó original de Black Sabbath, en la qual un home ple d’il·lusions ―o hauria de dir-ne il·lús?— ens recorda que per molt que ens vulguem complicar la vida, les coses importants són ben simples de dir ―que no tant de trobar. Notareu que a mitjan cançó canvia prou la música i el to de la lletra: això és perquè en realitat són dos cançons entremesclades, “Sabbra cadabra” i “A national acrobat” —també de Sabbath― que queda inserida a mena d’interludi. Coses que sorgeixen al local. Espere que sentir-la vos insufle el mateix bon rotllet que a mi.Sabbra Cadabra

I feel so good, I feel so fine
Love that little lady, always on my mind
She gives me love every night and day
Never gonna leave her, never going away

Em trobe tan bé
Vull eixa xiqueta, sempre la tinc al cap
Em dóna amor cada dia i cada nit
No la deixaré mai, mai me n’aniré del seu costat

Someone to love me, you know she makes me feel alright!
Someone to need me, love me every single day!

Algú que em vullga, ella em fa sentir tan bé!
Algú que em necessite, que em vullga cada dia de ma vida!

I feel so happy since I met that girl
When we're making love it's something out of this world
It feels so good to know that she's all mine
Gonna love that woman till the end of time

Em sent tan feliç des que coneguí eixa xica
Quan fem l’amor és una cosa fora d’este món
Em sent tan bé en pensar que és tota meua
La voldré fins el final dels temps

Someone to live for, I'll love her till the end of time!
She makes me feel happy, it's good to know that she's all mine

Algú per qui viure, la voldré fins al final dels temps!
Ella em fa feliç, és bo saber que és tota meua

[The national acrobat]

I am the world that hides
The universal secret of all time
Destruction of the empty spaces
Is my one and only crime
I lived a thousand times
I found out what it means to be believed
The thoughts and images
The unborn child never was conceived
You gotta believe me!
Hey! I'm talkin' to you!
Well, I know it hard for you
To know the reason why
And I know you'll understand
When it's time to die
I don't believe the knife you have
Will be the only one
You have to let your body sleep
To let your soul live on, Ha Ha!!

Sóc el món que amaga
El secret universal de tots els temps
La destrucció dels espais buits
És el meu únic crim
Vaig viure mil vegades
I vaig descobrir que vol dir ser cregut
Els pensaments i imatges
El xiquet no nascut mai fou concebut
M’has de creure!
Ei! T’estic parlant a tu!
Bé, ja sé que deu ser dur per a tu
Saber-ne el perquè
I sé que ho comprendràs
Quan arribe l’hora de la mort
No crec que el ganivet que tens
En siga l’únic
Has de deixar que el teu cos dorma
Per deixar que la teua ànima continue viva


[reprén
Sabbra Cadabra, lletra dalt]

2 comentaris:

Ramon Gimeno ha dit...

No sabia que 'Sabbra Cadabra' eren dos cançons en realitat. És un gran tema, encara que no és dels més m'agraden del disc ('Die my darling', 'Turn the page', i 'Mercyful fate' m'encanten). En qualsevol cas gràcies, una vegada més, per traduir un tema de Metallica.
*Per cert, algun dia m'has d'explicar com es posen exactament les etiquetes HTML per a la negreta i la cursiva...

Josep Lluís ha dit...

Totes eixes cançons que dius m'encanten (bé, sóc dels que els agrada tot de Metallica, excepte per descomptat aquell horrible Saint Anger, algun dia et contaré l'anècdota del trist dia de la meua adolescència en què aní a comprar-lo), però esta és especialment marxosa, alegre, i no sé ben bé perquè estic escoltant-la compulsivament.

De res, un plaer que tu la gaudisques. Per això ho faig.

Ja parlem de cursives, negretes i majúscules. És molt fàcil.