dissabte, 21 de febrer de 2009

La paraula de la setmana: «purnejar»

Aquesta paraula me la va recordar un amic fa uns dies, en tornar cap a casa després d’haver-nos fet unes copes, i vaig trobar interessant incloure-la en aquesta secció. Purnejar vol dir «llançar purnes» —o espurnes—, que poden ser, per exemple, les del foc d’una foguera. En aquest cas, però, les purnes eren d’aigua, doncs l’amic es referia que estava ploviscant. No tots els diccionaris arrepleguen aquesta paraula, puix ofereixen la forma espurnejar, o l’arrepleguen però sense esmentar el sentit de «ploure poquet». En qualsevol cas, ja heu vist que la nostra llengua disposa d’uns quants mots per referir-se a la mateixa cosa (ploviscar, plovisquejar, plovinejar, purnejar, espurnejar...) Així doncs, ja no tenim excusa per a utilitzar castellanismes com lloviznar, no trobeu?

La imatge la trac del blog Gotes d’aigua