dilluns, 5 de gener de 2009

La paraula de la setmana: comboi / acomboiar-se



El significat més comú del mot «comboi» és ben conegut: un conjunt de vehicles, vagons, o vaixells que es mouen d’un lloc a un altre. A més a més, també es pot aplicar a persones que es mouen en grup fent enrenou i bullici. En valencià ens prenem aquest enrenou de manera molt positiva, per això fem servir la curiosa expressió popular «fer comboi», sinònim d’abellir, vindre de gust, fer il·lusió o goig alguna cosa. S’utilitza sovint, com és lògic, en contexts en què allò que abelleix fer és amb més gent, amb un comboi.

«Em fa molt de comboi eixir aquetes festes nadalenques i veure les llumenetes i escoltar nadales»

«Fa molt de comboi anar tots els amics de falla amb la mateixa samarreta.»

Del mateix mot també resulta el verb «acomboiar», que significa, entre altres coses, unir i dirigir un comboi, una colla. És molt normal sentir aquest verb amb el seu ús pronominal (acomboiar-se) quan un grup d’amics s'animen per eixir de festa o quan diverses persones duen a terme una empresa o activitat lúdica. També si simplement estan molt units al voltant d’una idea.


«Professors i alumnes s’acomboiaren per fer la pàgina web de l’institut»

«Al vostre partit polític, esteu molt acomboiats amb el nou candidat»

I a vosaltres, què és el que vos fa més comboi?