dimecres, 7 de setembre de 2011

La paraula de la setmana: «corruixa / curruixa»

Corruixa és un mot que s’utilitza en plural, en les locucions anar en curruixes, tindre curruixes o vindre en curruixes. Significa tindre presses, anar atrafegat o atrotinat per fer alguna cosa. Depén de la zona, la paraula es pronuncia corruixes o curruixes, però segons els diccionaris sembla que la grafia correcta és amb o —jo ho he sentit amb u.

Joaquim Martí Mestre, al seu Diccionari històric del valencià col·loquial, proposa dues accepcions per a este substantiu. La primera significa ‘maldecap, preocupació’, i derivaria del sentit medieval del verb corruixar-se, que significava ‘preocupar-se, indignar-se, anguniar-se, passar ànsia’ —hui dia té més el sentit d’enutjar-se—. La segona accepció de corruixes derivaria de la primera, afegint-li el sentit de ‘moviment’, ‘reacció física’ o de ‘presses’ que pot provocar eixa ànsia, i que hauria pres per la similitud amb el mot córrer.

Exemple: «Volia parlar-li de les novetats del projecte, però la xica anava en corruixes i a penes poguérem parlar dos minuts».