dimecres, 21 de maig de 2008

La paraula de la setmana: rastell


Pot provocar més d'un esglai i un mal de peu si ensopegues amb ell o si no en calcules l'altura. Si condueixes i no vas amb compte, pot esgarrar-te la roda o trencar-te els baixos del vehicle. També pot valdre de seient improvisat. Serveix per a dividir la calçada de la vorera, i massa sovint sentim com la gent li diu bordillo. Però en valencià ja tenim una paraula per anomenar el rastell, o si voleu, la 'vorada'.