divendres, 14 de novembre de 2008

Xifres de morts

Fa uns dies vaig rebre al meu correu electrònic un text del Fòrum per la Memòria del País Valencià que ara vos presente lleugerament adaptat, perquè flipeu. És curiós com, a les classes d'història de l'escola, apreníem noms de camps de concentració austríacs i alemanys, però ningú no ens va parlar dels que hi havia també a Espanya, ni de les fosses comunes on a dia de hui continuen amuntegades les despulles dels cossos dels qui podien ser alguns dels nostres avantpassats. (mai no heu sentit parlar als vostres iaios d'aquell cosí, germà o veí que desaparegué?) En qualsevol cas, les xifres de morts, sincerament, fan aborronar la pell.

Nota informativa:

Diligències Prèvies 399/2008 sobre desaparicions forçades
Jutjat Central d'Instrucció núm. 5 de l'Audiència Nacional


El Fòrum per la Memòria del País Valencià, ha presentat el dia 21 d'octubre de 2008, al Jutjat Central d'Instrucció núm. 5 de Madrid, a través de la seua procuradora i de la seua advocada, N'Amàlia Alejandre, una petició per a exhumar 3 fosses comunes ubicades al Cementeri General de València. Descripció de las fosses objecte de la petició:

Fossa Comuna de la Secció 8a Dreta:

Se sol·licita la exhumació d'aquesta fossa per tal de conèixer i identificar el nombre real de persones que hi van ser llançades. La fossa consta de tres quadres i solament van ser registrades persones al quadre núm. 1. És desconeix, per tant, el nombre de persones i les circumstàncies dels enterraments als quadres 2on i 3er.

No consta als documents existents en el Arxiu Municipal del Cementeri de València, als quals tingué accés aquesta associació durant els treballs d'investigació i documentació de las fosses comunes, que s'hagen realitzat exhumacions o enterraments posteriors al 3 de setembre de 1940, excepte els de les sepultures preferents individuals de superfície.

Superfície de la fossa: 5.000 m2
Persones enterrades i documentades al quadro núm. 1: 1.789
Període històric documentat: del 28 de febrer al 3 de setembre de 1940

Fosa Comuna de la Secció 5a Dreta:

D'aquesta fossa se sol·licita l'exhumació d'un espai de 1.590 m2 situat entre els quadres 2on i 4t, atès que la resta de la fossa està destruïda a causa de diferents actuacions municipals. Declaracions de persones testimonis de l'època assenyalen que en acabar la guerra, a l'espai assenyalat i als quadros 1er i 2on de la fossa, van ser llançats cadàvers sense cap tipus de control ni registre, traslladats fins allà durant les nits en camions. Es pretén conèixer i identificar les persones llançades en aquestes circumstàncies.

Superfície total de la fossa: 14.721 m2
Persones llançades a la fossa des del 22 d'agost de 1945 al 19 d'octubre de 1950: 16.535
Persones llançades i documentades des del 22 d'agost fins al 31 de desembre de 1945: 856

Fossa Comuna de la Secció 7a Dreta:

Se sol·licita l'exhumació dels quadres 3er i 4t d'aquesta fossa, atès que segons consta als Llibres de Registre d'Enterraments del Cementeri General de València, hi van ser llançades persones que consten com a executades, sense expressar cap altra dada ni circumstància sobre aquestes, excepte la data d'enterrament. De fet als Llibres de Registre, consten com a "desconeguts".

Durant la sessió del juí contenciós-administratiu al Jutjat núm. 4 de València, per la demanda interposada per aquesta associació per a impedir la construcció de 1.030 nínxols sobre la superfície d'aquesta fossa, que l'Ajuntament de València pretén construir, l'ajuntament no acredità documentalment exhumacions amb posterioritat als enterraments que s'hi descriuen. Aquesta associació presentà un Recurs d'Empar davant el Tribunal Constitucional per a la realització de les obres que, a data de hui, no ha estat resolt.

Superfície total de la fossa: 9.659 m2
Persones llançades i documentades a la fossa des de l'1 d'abril de 1939 al 27 de febrer de 1940: 4.109

València, 22 d'octubre de 2008