divendres, 15 d’abril de 2011

L'ull del tigre

En anglés, «tindre l’ull del tigre» significa ser astut, tindre esperit guanyador, estar destinat a véncer. Esta cançó es féu famosa per servir de banda sonora al film Rocky III, per desig del protagonista, Sylvester Stallone, que demanà permís personalment a Survivor per a utilitzar-la. Des d’aquell 1982, “Eye of the tiger” ha esdevingut un himne a l’autosuperació. I no caduca. Ací vos deixe la meua traducció.


The eye of the tiger
Els ulls del tigre

Risin' up, back on the street
Did my time, took my chances
Went the distance, now I'm back on my feet
Just a man and his will to survive

M’alce, de nou al carrer
Aquell temps ja passà, vaig arriscar-me
Ja no hi ha distàncies, ara estic de nou dempeus
Tan sols un home i el seu desig de sobreviure

So many times, it happens too fast
You change your passion for glory
Don’t lose your grip on the dreams of the past
You must fight just to keep them alive

Sovint ocorre tan de pressa
Canvies la passió per la glòria
No deixes anar els somnis del passat
Has de lluitar per mantindre’ls vius

It’s the eye of the tiger, it’s the thrill of the fight
Risin’ up to the challenge of our rival
And the last known survivor stalks his prey in the night
And he’s watchin’ us all in the eye of the tiger

És l’ull del tigre, l’emoció de la lluita
És alçar-se per reptar el nostre rival
I el darrer supervivent conegut aguaita la seua presa a la nit
I ens mira a tots amb els ulls del tigre

Face to face, out in the heat
Hangin’ tough, stayin’ hungry
They stack the odds ‘til we take to the street
For we kill with the skill to survive

Cara a cara, en la calor del moment
Amb fermesa, mantenint la fam
Ens posen traves fins que ens fan prendre el carrer
Perquè matem amb l’habilitat de sobreviure

[repetix tornada]

Risin’ up, straight to the top
Have the guts, got the glory
Went the distance, now I’m not gonna stop
Just a man and his will to survive

M’alce, directament al cim
Tinc el coratge, tinc la glòria
Ja no hi ha distàncies, ara no pararé
Tan sols un home i el seu desig de sobreviure

[repetix tornada]

2 comentaris:

MEQUETREFE ha dit...

Bresquillada en tota regla!. A més del significat de la lletra, és ideal per definir una pel·lícula com Rocky III. Li vé com un guant. No sé si és en la III o no, però a mi em vé al cap la imatge de Stallone amb xandal de felpa pujant escales un dia nevat. Per a fer esport és ideal.Boníssima!

Lt ha dit...

I also translate music! Here: http://melancholysyndrome.blogspot.com/

I believe there is a song for you but you probably don't know about it because you don't speak it's language. I translate so other people can enjoy them as much as I do!