dimarts, 22 de febrer de 2011

La calor del moment


Heat of the Moment
La calor del moment

I never meant to be so bad to you
One thing I said that I would never do
A look from you and I would fall from grace
And that would wipe the smile right from my face
Mai vaig pretendre ser roín amb tu
Això és una cosa que diguí que mai faria
Una mirada teua era capaç de fer-me un desgraciat
I d’esborrar el somriure de la meua cara
Do you remember when we used to dance
And incidents arose from circumstance
One thing led to another we were young
And we would scream together songs unsung
Recordes quan ballàvem
I els incidents sorgien de les circumstàncies
Una cosa portava a l’altra
I cridàvem els dos junts cançons mai cantades
It was the heat of the moment
Telling me what my heart meant
The heat of the moment showed in your eyes
Era la calor del moment
Que em deia què sentia el meu cor
La calor del moment en els teus ulls
And now you find yourself in '82
The disco hot spots hold no charm for you
You can concern yourself with bigger things
You catch a pearl and ride the dragon's wings
I ara et veus en el 82
Els flaixos de la discoteca ja no et diuen res
Ara et preocupen coses més grans
Agafes una perla i cavalques un drac
'Cause it's the heat of the moment
The heat of the moment
The heat of the moment showed in your eyes
Perquè és la calor del moment
La calor del moment
La calor del moment en els teus ulls
And when your looks are gone and you're alone
How many nights you sit beside the phone
What were the things you wanted for yourself
Teenage ambitions you remember well
I quan les teues mirades ja no estan i estàs a soles
Quantes nits vas esperar al costat del telèfon
Quines eren les coses que volies per a tu
Ambicions de joventut que ara recordes bé
It was the heat of the moment
Telling me what your heart meant
The heat of the moment showed in your eyes
Era la calor del moment
Que em deia què sentia el teu cor
La calor del moment en els teus ulls

1 comentari:

MEQUETREFE ha dit...

Quant de temps sense sentir-la!. Al calaix de les bresquillades de cap!.